PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zasielanie newsletter.

ČO JE TO DDPR?
GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, ktoré vstúpilo do účinnosti 25.5.2018. Cieľom je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Nakoľko v súvislosti so zasielaním elektronických noviniek (Newsletter) dochádza k spracúvaniu osobných údajov (v našom prípade e-mailovej adresy), chceli by sme Vás informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá.

NAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE
Obchodné meno: Pivnica u zlatej husi s.r.o.
Sídlo: Pezinská 2, 900 26 Slovenský Grob
IČO: 35884045
Telefónne číslo: +421 905 759 163
E-mail: pivnica@zlatahus.sk

Kontaktná osoba: Danka Kisslingová

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Na našej webovej stránke poskytujeme kontaktný formulár, ktorý slúži na elektronický kontakt. Pri použití formuláru, Vaše osobné údaje sa automaticky ukladajú. Úložisko slúži výhradne na spracovanie Vašej žiadosti alebo kontaktovanie Vás. Prenos údajov tretím stranám sa neuskutočňuje.

Informovanie o rôznych akciách, novinkách a činnostiach reštaurácie Pivnica u zlatej husi sprostredkúvame zasielaním newsletterov, čiže odberu noviniek, a to maximálne raz mesačne.

Pri prehliadaní našich webových stránok sa zaznamenáva Vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate, a to za účelom merania návštevnosti. Používánie súborov cookie na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránek vnímame ako oprávnený záujem správcu.

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú poskytnuté poskytovateľovi webhostingu za účelom zálohovania údajov a poskytovateľovi IT údržby k nahliadnutiu. Vaše osobné údaje nie sú a nebudú poskytnuté inému príjemcovi alebo organizácii.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Po dobu trvania záujmu o odber noviniek.  Ak si budete priať zrušiť odber noviniek, prestanú sa Vám zasielať newslettery a Vaše osobné údaje sa vymažú. Taktiež ak si želáte byť vymazaný z našej databázy, ktorá slúži na elektronický kontakt, zašlite nám Vašu žiadasť. Používanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači kedykoľvek zakázať.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH
Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, ako aj podať sťažnosť. Svoje práva môžete uplatniť písomne na našu adresu sídla alebo na e-mailovú adresu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS K ODBERU NOVINIEK
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa odberu noviniek kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zrušiť odber noviniek v newsletteroch alebo na našu e-mailovú adresu pivnica@zlatahus.sk.

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem o odber noviniek, budeme potrebovať Váš e-mail, aby sme Vám mohli zasielať newsletter. Následkom neposkytnutia e-mailovej adresy je nemožnosť zasielať Vám newsletter, iné následky nie sú.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
Pri spracúvaní osobných údajov nepoužívame automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Scroll to Top